Terug naar magazine: 74

De verf van Barnett Newman

Bij een recent bezoek aan het toekomstige 'street art museum today' dat eind 2019, begin 2020 zijn deuren in Amsterdam Noord zal openen, bleek een van de grote doeken door binnengedrongen onverlaten met een stanleymes te zijn bewerkt. Dit roept herinneringen op aan de geruchtmakende restauratie van het in 1986 met een stanleymes beschadigde schilderij van Barnett Newman 'Who is Afraid of Red, Yellow and Blue III'. Daar wordt nog regelmatig over geschreven. Meestal, zelfs door restauratoren, met weinig kennis van zaken. Zelfs nu het schilderij weer wordt geĆ«xposeerd is het niet meer het werk van Newman. Want wat is nu met de restauratie verloren gegaan? ...

Je moet abonnee zijn om dit artikel te kunnen lezen. Hier kun je een gratis abonnement nemen:

ABONNEREN INLOGGEN

Top